Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 01881652
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Дата, на яку складено інформацію: 27.05.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв Подивитися