Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.04.2013
Дата публікації 26.04.2013 09:27:43
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* м. Житомир, вул. Комерційна, 4, 10019
Керівник* Хомчук Леонід Михайлович - Генеральний директор. Тел: 0412340450
E-mail* zt_snab@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента –
публічне акціонерне товариство «Житомирголовпостач»
1.2. Організаційно-правова форма емітента - публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 01881652
1.4. Місцезнаходження емітента - Україна, Житомирська обл, 10019 м.Житомир,
вул. Комерцiйна, 4
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - (0412)34-04-50, (0412)34-64-48
1.6. Електронна поштова адреса емітента - zt_snab@ukrpost.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://sites.google.com/site/patzitomirgolovpostac/rie
1.8. Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб.
2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 25 квiтня 2013р, Юзвячик Ірина Григорівна, паспорт ВМ№797489 виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 22.01.2000р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.1133%, звiльнена з посади члена ревізійної комісії в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень ревізійної комісії. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена та голови ревізійної комісії перебувала, згiдно iз статутом, 5 років.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 25 квiтня 2013 року, Лемеш Наталія Іванівна, паспорт ВМ№413493 виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 30.09.1997р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.0185%, звiльнена з посади члена ревізійної комісії товариства в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень ревізійної комісії. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена ревізійної комісії перебувала, згiдно iз статутом, 5 років.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 25 квiтня 2013 року, Дайнеко Наталія Анатоліївна, паспорт ВМ№504064 виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 14.03.1998р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.1569%, звiльнена з посади члена ревізійної комісії в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень ревізійної комісії. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена ревізійної комісії перебувала, згiдно iз статутом товариства, 5 років.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 25 квiтня 2013 року, Юзвячик Ірина Григорівна , паспорт ВМ№797489 виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 22.01.2000р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.1133%, призначена на посаду члена ревізійної комісії в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень ревізійної комісії та обранням нового її складу. На засіданні ревізійної комісії обрана її головою (протокол №1 від 25.04.2013р). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членом ревізійної комісії призначена, згiдно iз статутом, на 5 років до переобрання наступними загальними зборами. Протягом усієї своєї діяльності, з1987р, працює в "Житомирголовпостачi" – комірником, бухгалтером, економістом-фінансистом, заступником головного бухгалтера. Володiє 263 акцiями товариства.
Загальними зборами акцiонерiв товариства, якi вiдбулися 25 квiтня 2013 року, Лемеш Наталія Іванівна, паспорт ВМ№413493 виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 30.09.1997р , володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.0185%, призначена на посаду члена ревізійної комісії в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень ревізійної комісії та обранням нового її складу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членом ревізійної комісії призначена, згiдно iз статутом товариства, на 5 років до переобрання наступними загальними зборами. Протягом своєї діяльності працювала: економістом ВО«Облсортонасінпром»; економістом, начальником відділу сільського господарства, заготовок і відгодівлі Житомирського облоб’єднання м’ясної промисловості; з 2002р в працює в «Житомирголовпостачі» - економістом ВФ«Композит», бухгалтером відділу контрактації поставок газу, бухгалтером, економістом, провідним економістом. Володiє 43 акцiями товариства.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 25 квiтня 2013 року, Бушма Ніна Іванівна, паспорт ВМ№695283 виданий Богунським РВУМВС України в Житомирськiй обл., володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.2379%, призначена на посаду члена ревiзiйної комiсiї в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень ревiзiйної комiсiї та обранням нового її складу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членом ревiзiйної комiсiї призначена, згiдно iз статутом, на 5 рокiв до переобрання наступними загальними зборами акцiонерiв. Протягом своєї дiяльностi працювала: продавцем; нянею-технічкою дитячого садка; продавцем, старшим продавцем, старшим комірником, зав.складом Житомирської філії «Житомирголовпостачу»; з 2005р- завідувач складу головного підприємства «Житомирголовпостачу». Володiє 552 акцiями товариства.
3. Підпис
3.1. Особа,зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
3.2. Генеральний директор ___________________________ Л.М.Хомчук

М.п. 26.04.2013р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Хомчук Леонід Михайлович