Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.03.2008
Дата публікації 31.03.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* м. Житомир, вул. Комерційна, 4, 10019
Керівник* Хомчук Леонід Михайлович - Генеральний директор - голова правління. Тел: 0412340450
E-mail* zt_snab@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів товариства, які відбулися 28.03.2008р: 1) звільнено з посади члена правління Мельника Анатолія Олександровича (паспорт ВМ№278400, виданий 28.12.1996р Корольовським РВУУМВС України в Житомирській обл.; володіє 0,003% акцій в статутному капіталі товариства; перебував на посаді з 2004р) в зв'язку із звільненням з роботи в товаристві; 2) призначено на посаду члена правління Пономаренка Сергія Миколайовича (паспорт ВМ№591880, виданий 29.07.1998р Богунським РВУУМВС України в Житомирській обл.; акціями товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; призначений на період до закінчення терміну повноважень правління — до 2010 року; в товаристві обіймав посади директора Автотранспортної філії та заступника генерального директора-директора Автотранспортної філії); 3) звільнено з посади голови ревізійної комісії Медведєву Наталію Петрівну (паспорт ВМ№981008, виданий 17.05.2001р Житомирським МВУМВС України в Житомирській обл.; володіє 0,105% акцій в статутному капіталі товариства; перебувала на посаді з 2003 року) в зв'язку із закінченням терміну повноважень ревізійної комісії; 4) призначено на посаду голови ревізійної комісії Юзвячик Ірину Григорівну (паспорт ВМ№797489, виданий 22.01.2000р Корольовським РВУМВС України в Житомирській обл.; володіє 0,1134% акцій в статутному капіталі товариства; працювала бухгалтером, економістом-фінансистом, заступником головного бухгалтера; призначена, згідно із статутом, на 5 років, тобто до 2013 року; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор - голова правління Хомчук Леонід Михайлович