Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 07.04.2009
Дата публікації 08.04.2009 13:50:13
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* м. Житомир, вул. Комерційна, 4, 10019
Керівник* Хомчук Леонід Михайлович - Генеральний директор - голова правління. Тел: 0412340450
E-mail* zt_snab@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1.1. Повне найменування
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЖИТОМИРГОЛОВПОСТАЧ»
1.2. Організаційно-правова форма - відкрите акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 01881652.
1.4. Місцезнаходження — 10019 м. Житомир, вул. Комерційна,4.
1.5. Міжміський код, телефон та факс — (0412) 34-04-50, факс (0412) 34-64-48.
1.6. Електронна поштова адреса - snab @.zt.ukrtel.net.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додотково використовується для розкриття інформації - відсутня.
1.8. Вид особливої інформації - «Відомості про зміну складу посадових осіб»
2. Текст повідомлення: Загальними зборами акціонерів, які відбулися 07.04.2009р, припинені повноваження:
- голови правління Хомчука Леоніда Михайловича (паспорт ВМ 329625, виданий 01.04.1997р Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл; володіє 24,7715% акцій в статутному капіталі товариства; перебував на посаді з 2005р) в зв'язку iз змiнами в статутi, де зазначено, що виконавчий орган товариства є одноосiбним;
- члена правління Кириєнка Володимира Миколайовича (паспорт ВМ 001121, виданий 11.07.1995р Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл; володіє 0,0474% акцій в статутному капіталі товариства; перебував на посаді з 2006р) в зв'язку iз змiнами в статутi, де зазначено, що виконавчий орган товариства є одноосiбним;
- члена правління Пономаренка Сергія Миколайовича (паспорт ВМ 591880, виданий 29.07.1998р Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл; акціями товариства не володіє; перебував на посаді з 2008р) в зв'язку iз змiнами в статутi, де зазначено, що виконавчий орган товариства є одноосiбним;
- члена правління Рашкевич Люмили Віліанівни (паспорт ВМ 656508, виданий 13.02.1999р Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл; володіє 0,0366% акцій в статутному капіталі товариства; перебувала на посаді з 2005р) в зв'язку iз змiнами в статутi, де зазначено, що виконавчий орган товариства є одноосiбним;
- члена правління Чайковської Валентини Олександрівни (паспорт ВН 252161, виданий 28.04.2004 Житомирським МВУМВС України в Житомирськiй обл; володіє 0,1504% акцій в статутному капіталі товариства; перебувала на посаді з 2005р) в зв'язку iз змiнами в статутi, де зазначено, що виконавчий орган товариства є одноосiбним;
обраний особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (генеральним директором) Хомчук Леонід Михайлович (паспорт ВМ 329625, виданий 01.04.1997р Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл; володіє 24,7715% акцій в статутному капіталі товариства; призначений, згідно із статутом, на 5 років, до 2014р; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; займав посади начальника Облкомунуправління, голови міської ради, заст. начальника «Облпалива», генерального директора товариства) в зв'язку iз змiнами в статутi, де зазначено, що виконавчий орган товариства є одноосiбним і особою, яка здійснює ці повноваження, є генеральний директор;
звільнені з посад:
- голови наглядової ради Ребдєва Ніна Сергіївна (паспорт ВМ 770792, виданий 11.08.1999р Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл; володіє 0,1711% акцій в статутному капіталі товариства; перебувала на посаді з 2004р) в зв'язку iз закінченням терміну повноважень наглядової ради;
- члена наглядової ради Палієнко Валентина Петрівна (паспорт ВМ 145760, виданий 06.04.1996р Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл; володіє 0,3021% акцій в статутному капіталі товариства; перебувала на посаді з 2004р) в зв'язку iз закінченням терміну повноважень наглядової ради;
- члена наглядової ради Яричевський Євгеній Ілліч (паспорт ВМ 319657, виданий 12.03.1997р Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл; володіє 0,1646% акцій в статутному капіталі товариства; перебував на посаді з 2004р) в зв'язку iз закінченням терміну повноважень наглядової ради;
- члена наглядової ради Кайда Інна Леонідівна (паспорт ВМ 334723, виданий 16.04.1997р Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл; володіє 9,9996% акцій в статутному капіталі товариства; перебувала на посаді з 2004р) в зв'язку iз закінченням терміну повноважень наглядової ради;
призначені на посади:
- члена наглядової ради Тумбусова Алла Василівна (паспорт ВН 004147, виданий 05.06.2001р Житомирським МВ УМВС України в Житомирськiй обл; володіє 0,1133% акцій в статутному капіталі товариства; призначена, згідно із статутом, на 3 роки, до 2012р; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; працювала в товаристві заст. начальника відділу торгівлі, в.о. директора Житомирської філії) в зв'язку з обранням нового складу наглядової ради. 08.04.2009р на засіданні наглядової ради обрана головою наглядової ради;
- члена наглядової ради Ребдєва Ніна Сергіївна (паспорт ВМ 770792, виданий 11.08.1999р Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл; володіє 0,1711% акцій в статутному капіталі товариства; обрана, згідно із статутом, на 3 роки, до 2012р; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; працювала в секторі партобліку райвиконкому, в товаристві начальником відділу кадрів, головним спеціалістом по роботі з кадрами ) в зв'язку з обранням нового складу наглядової ради;
- члена наглядової ради Яричевський Євгеній Ілліч (паспорт ВМ 319657, виданий 12.03.1997р Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл; володіє 0,1646% акцій в статутному капіталі товариства; обраний, згідно із статутом, на 3 роки, до 2012р; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; працював в товаристві начальником відділу інформатизації та обчислювальної техніки, начальником відділу автоматизованої системи керування виробництвом) в зв'язку з обранням нового складу наглядової ради;
- члена наглядової ради Кайда Інна Леонідівна (паспорт ВМ 334723, виданий 16.04.1997р Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл; володіє 9,9996% акцій в статутному капіталі товариства; обрана, згідно із статутом, на 3 роки, до 2012р; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; працювала бухгалтером, головним спеціалістом відділу кадрів Київської регіональної митниці ) в зв'язку з обранням нового складу наглядової ради;
- члена наглядової ради Фащук Лілія Леонідівна (паспорт СН 581571, виданий 21.06.1997р Вишнівським МЗМГУМВС України в Київській обл; володіє 9,9996% акцій в статутному капіталі товариства; обрана, згідно із статутом, на 3 роки, до 2012р; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; працює в Київській клініці «Здоров'я» лікарем) в зв'язку з обранням нового складу наглядової ради.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
3.2. Генеральний директор ______________________ Л.М.Хомчук
(підпис)


М.П. 08.04.2009р

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор - голова правління Хомчук Леонід Михайлович