Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 13.04.2009
Дата публікації 13.04.2009 10:50:11
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* м. Житомир, вул. Комерційна, 4, 10019
Керівник* Хомчук Леонід Михайлович - Генеральний директор - голова правління. Тел: 0412340450
E-mail* zt_snab@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1.1. Повне найменування
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЖИТОМИРГОЛОВПОСТАЧ»
1.2. Організаційно-правова форма - відкрите акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 01881652.
1.4. Місцезнаходження — 10019 м. Житомир, вул. Комерційна,4.
1.5. Міжміський код, телефон та факс — (0412) 34-04-50, факс (0412) 34-64-48.
1.6. Електронна поштова адреса - snab @.zt.ukrtel.net.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додотково використовується для розкриття інформації - відсутня.
1.8. Вид особливої інформації - «Відомості про зміну складу посадових осіб»
2. Текст повідомлення: рішенням наглядової ради товариства (протокол №2 від 13.04.2009р) призначена корпоративним секретарем Чайковська Валентина Олександрівна ( паспорт ВН 252161, виданий 28.04.2004р Житомирським МВУМВС України в Житомирській області, володіє 0,1504% акцій в статутному капіталі товариства; призначена, згідно із статутом, на 5 років, до 2014р; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; працює в товаристві головним спеціалістом з загальних питань) в зв'язку iз змiнами в статутi товариства.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
3.2. Генеральний директор ______________________ Л.М.Хомчук
(підпис)


М.П. 13.04.2009р

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор - голова правління Хомчук Леонід Михайлович