Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 01881652
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 26/07/2006
Дата публікації 27/07/2006
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* 10019, м.Житомир, вул.Комерцiйна,4
Керівник* Мельник Анатолiй Олександрович - Заступник голови правлiння
Контактна особа* Чайковська Валентина Олександрiвна - Головний спецiалiст з загальних питань. Тел: (0412) 34-34-11
E-mail* д/в
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
01881652 26/07/2006 0 Перший заступник голови правлiння Карпiн Павло Якович 0.457 Згiдно рiшення загальних зборiв ( Протокол №12 вiд 26.07.2006р).
01881652 26/07/2006 1 Член правлiння Кириєнко Володимир Миколайович 0 Згiдно рiшення загальних зборiв (Протокол №12 вiд 26.07.2006 р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.