Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 01881652
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 31/10/2005
Дата публікації 02/11/2005
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* м. Житомир, вул. Комерцiйна,4
Керівник* Хомчук Леонiд Михайлович - Голова правлiння
Контактна особа* Чайковська Валентина Олександрiвна - Головний спецiалiст з загальних питань. Тел: (0412)34-34-11, 34-64-48
E-mail* privat@snab.zt.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
01881652 31/10/2005 0 Перший заступник голови правлiння Карпiн Павло Якович 0.457 Звiльнений з роботи в товариствi ( наказ № 94-к вiд 31.10.05р)
01881652 01/11/2005 1 Перший заступник голови правлiння Мельник Анатолiй Олександрович 0.003 Призначено в зв'язку iз звiльненням Карпiна П.Я. ( протокол № 27 вiд 01.11.05р)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.