Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 01881652
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 29/03/2005
Дата публікації 30/03/2005
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* м. Житомир, вул. Комерцiйна,4
Керівник* Хомчук Леонiд Михайлович - Голова правлiння
Контактна особа* Чайковська Валентина Олександрiвна - Головний спецiалiст з загальних питань. Тел: (0412)34-34-11, 34-64-48
E-mail* privat@snab.zt.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
01881652 29/03/2005 1 член правлiння Мельник Анатолiй Олександрович 0.003 Призначено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
01881652 29/03/2005 1 член правлiння Рашкевич Людмила Вiлiанiвна 0 Призначено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01881652 29/03/2005 1 член правлiння Карпiн Павло Якович 0.457 Призначено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01881652 29/03/2005 1 голова правлiння Хомчук Леонiд Михайлович 22.751 Призначено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01881652 29/03/2006 0 член правлiння Тiщенко Нiна Степанiвна 0.018 Звiльнено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р, в зв'язку з закiнченням термiну повноважень.
01881652 29/03/2005 0 член правлiння Мельник Анатолiй Олександрович 0.003 Звiльнено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р, в зв'язку з закiнченням термiну повноважень.
01881652 29/03/2005 0 член правлiння Карпiн Павло Якович 0.457 Звiльнено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р, в зв' язку з закiнченням термiну повноважень.
01881652 29/03/2005 0 Голова правлiння Хомчук Леонiд Михайлович 22.751 Звiльнено загальними зборами акцiонерiв , якi вiдбулися 29.03.2005р, в зв'язку з закiнченням термiну їх повноважень.
01881652 29/03/2005 1 член правлiння Чайковська Валентина Олександрiвна 0.15 Призначено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01881652 29/03/2005 0 член правлiння Чайковська Валентина Олександрiвна 0.15 Звiльнено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р, в зв'язку з закiнченням термiну повноважень.
01881652 29/03/2005 1 член правлiння Мельник Анатолiй Олександрович 0.003 Призначено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
01881652 29/03/2005 1 член правлiння Рашкевич Людмила Вiлiанiвна 0 Призначено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01881652 29/03/2005 1 член правлiння Карпiн Павло Якович 0.457 Призначено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01881652 29/03/2005 1 голова правлiння Хомчук Леонiд Михайлович 22.751 Призначено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01881652 29/03/2006 0 член правлiння Тiщенко Нiна Степанiвна 0.018 Звiльнено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р, в зв'язку з закiнченням термiну повноважень.
01881652 29/03/2005 0 член правлiння Мельник Анатолiй Олександрович 0.003 Звiльнено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р, в зв'язку з закiнченням термiну повноважень.
01881652 29/03/2005 0 член правлiння Карпiн Павло Якович 0.457 Звiльнено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р, в зв' язку з закiнченням термiну повноважень.
01881652 29/03/2005 0 Голова правлiння Хомчук Леонiд Михайлович 22.751 Звiльнено загальними зборами акцiонерiв , якi вiдбулися 29.03.2005р, в зв'язку з закiнченням термiну їх повноважень.
01881652 29/03/2005 1 член правлiння Чайковська Валентина Олександрiвна 0.15 Призначено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
01881652 29/03/2005 0 член правлiння Чайковська Валентина Олександрiвна 0.15 Звiльнено загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2005р, в зв'язку з закiнченням термiну повноважень.