Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


11.06.2009

Постанова № 92-ЖИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Житомирське ТУ


ПОСТАНОВА № 92-ЖИ

м.Житомир

2009-06-11

Я, Уповноважена особа Комісії - Шинін В’ячеслав Васильович начальник Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у відношенні публічного акціонерного товариства "Житомирголовпостач", яке до 06.05.09р. мало назву відкрите акціонерне товариство "Житомирголовпостач" (далі – ПАТ "Житомирголовпостач", товариство) (місцезнаходження: 10019, м. Житомир Житомирської області, вул. Комерційна, буд. 4; ідентифікаційний код: 01881652; р/р №2600557 в ЖОД "Райффайзен Банк Аваль" МФО 311528; телефон/факс (0412) 340450, 346448)

ВСТАНОВИВ:

Згідно акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 02 червня 2009р. №93-ЖИ складеного головним спеціалістом відділу обліку, кадрів та захисту прав інвесторів Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Копаницею Л.В., вищезазначене товариство порушило вимоги чинного законодавства про цінні папери, а саме: ВАТ "Житомирголовпостач" не розмістило у строк не пізніше 30 квітня 2009 року в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії річну інформацію за 2008 рік, що є порушенням вимог ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та ч.2 п.1 г.7 р. V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.06р. №1591 (далі - Положення №1591). Річна інформація ВАТ "Житомирголовпостач" за 2008 рік розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.05.09р. (перше розміщення 17.04.09р.) Про час і місце підпису акту про правопорушення та розгляду справи про правопорушення юридична особа була повідомлена в установленому порядку. До матеріалів справи долучено письмове заперечення уповноваженої особи ПАТ "Житомирголовпостач" Чайковської В.О. від 29.05.09р. №05-153. Щодо обставин правопорушення слід зазначити наступне. Згідно ст.11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” інформацією, яка опубліковується, розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або подається до Комісії, вважається регулярна інформація про емітента, особлива інформація про емітента, інформація про іпотечні цінні папери, інформація про власників великих пакетів (10 відсотків і більше) акцій, інформація про облік іменних цінних паперів, інформація, яка подається уповноваженими рейтинговими агентствами, адміністративні дані учасників ринку цінних паперів Згідно п.4 ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" річна інформація про емітента є відкритою і підлягає оприлюдненню емітентом у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Відповідно п.6 ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" строки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) встановлюються Комісією. Строки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) емітентом визначені Комісією Положенням №1591. Відповідно до наданого письмове заперечення уповноваженої особи ПАТ "Житомирголовпостач" Чайковської В.О. від 29.05.09р. №05-153, товариством було розміщено річну інформацію за 2008 рік у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку вперше 17.04.09р. Але після двох незначних уточнень річний звіт було повторно розміщено 13.05.09р. Таким чином в діях ПАТ "Житомирголовпостач" відсутній факт вчинення правопорушення. Відповідно до пункту 2 розділу IІІ Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07р. №2272, справа про правопорушення не може бути порушена, а порушена підлягає закриттю за відсутності факту вчинення правопорушення. Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 2 розділу ІІІ, підпункту 2 пункту 3 розділу VII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07р. №2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. Справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ПАТ "Житомирголовпостач" закрити у зв’язку із відсутністю факту вчинення правопорушення. 2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено. Постанову може бути оскаржено до суду у встановленому законодавством порядку.